• Zawsze bezpieczne płatności
  • Autentyczne bilety
  • 120% gwarancja kupującego

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WORLDTICKETSHOP.PL

INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE
Dane dotyczące Państwa adresu IP oraz wyszukiwarki pomagają nam w diagnozie problemów związanych z pracą naszego serwera oraz w ogólnym zarządzaniu naszą stroną. Oznacza to, że na bieżąco śledzimy przebieg sesji użytkowanika, ale sam użytkownik pozostaje dla nas anonimowy. Ponadto wykorzystujemy Państwa adres IP do identyfikacji klienta i zawartości koszyka z zakupami oraz do zbierania szeroko rozumianych danych demograficznych. Link łączący osobę klienta z określonym adresem IP każdorazowo wygasa w chwili zakończenia przez niego danej sesji.

BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘP DO DANYCH

Personally Identifiable Information (PII) – Dane Identyfikacji Osobowej

Udostępnione nam przez Państwa dane osobowe ujawnianie są osobom trzecim zaledwie w stopniu koniecznym do realizacji zamówienia oraz w celach dostawczych. Należy tu rozumieć formalności związane n.p. z wypełnieniem formularza zamówienia, przetwarzaniem transakcji za pomocą kart kredytowych, dostawą przesyłek, wysyłką via email lub pocztą tradycyjną oraz analizę danych dla potrzeb marketingowych. Pod żadnym pozorem nie udostępniamy danych osobowych naszych klientów osobom trzecim nie związanym z realizacją zamówienia.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do ujawniania Państwa danych osobowych w sytuacjach nakazanych prawem, w efektcie postępowania sądowego lub nakazem sądu oraz w obronie praw własnych.

Wszystkie zmiany dotyczące prowadzonej przez nas polityki prywatności oraz informacje na ten temat, publikowane są na bieżąco na naszej stronie, w sekcji Ochrona danych osobowych i na wszystkich pozostałych stronach, gdzie wyda nam się to konieczne. Ponieważ zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji naszej polityki prywatności i ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o regularną weryfikację treści niniejszego dokumentu. Aktualnie obowiązująca wersja umieszczona została do Państwa wglądu na naszej stronie internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią. Wszelkie zmiany komunikować będziemy na naszej stronie oraz poprzez email.

Agenci

Na naszej stronie posługujemy się formularzem do sprzedaży produktów, usług oraz do udostępnienia naszym klientom poszukiwanych przez nich informacji. Zatrudniamy inne firmy oraz pracowników (Agentów), których zadaniem jest wykonywania różnorodnych czynności w naszym imieniu.

Nasi agenci odpowiedzialni są za przetwarzanie zamówień, wystawianie faktur oraz za działalność marketingową. Aby dać im możliwość wykonywania należących do nich obowiązków, udostępniliśmy im dostęp do bazy danych osobowych naszych klientów, jednocześnie bezwzględnie zakazując im przetrzymywania wszelkich infomacji na Państwa temat, dzielenia się nimi lub przetwarzania ich do celów innych niż wyżej wymienione.

Dane zagregowane (nie podlegające identyfikacji osobowej)

Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia zagregowanych danych użytkowników naszej strony oraz możliwości udostępnienia w ten sposób zebranych informacji naszym partnerom biznesowym lub innym podmiotom, mających za celu optymalizację treści naszej strony. Wykorzystujemy do tego celu cookies oraz inne pliki. Zagregowane dane w żadnym wypadku nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników.

COOKIES
Na niektórych stronach naszego serwisu używane są tzw. Cookies. Ich zadaniem jest śledzenie zawartości Państwa koszyka z zakupami, dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb klientów oraz uproszczenie procedury dokonywania przez nich przyszłych zakupów.

LINKI
Ponadto strona nasza zawiera linki do innych stron, za których politykę prywatności nie odpowiadamy. W związku z tym zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią polityki prywatności i ochrony danych osobowych za każdym razem, gdy korzystają Państwo z tych linków oraz w każdej innej sytuacji, gdy wymieniają Państwo swoje dane z dowolną stroną internetową. Bez wyraźnej zgody klienta nigdy nie udzielimy dostępu do powierzonych nam danych osobowych jakiejkolwiek osobie trzeciej. Jedynym typem informacji, jakim dzielimy się z innymi partnerami, są szeroko pojęte dane demograficzne. Nigdy też nie opublikujemy Państwa danych osobowych (zawierających, ale nie ograniczających się do nazwiska, adresu emailowego, nazwy ulicy czy numeru telefonu) bez jednoznacznej zgody Państwa. Użytkownicy w każdej chwili mogą dokonać zmiany preferencji odnośnie powyższego (Patrz akapit Rezygnacja z prenumeraty).

FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY
Nasza strona posługuje się formularzem do sprzedaży produktów, usług oraz celem umożliwienia naszym klientom dostępu do potrzebnych im informacji. Zatrudniamy inne firmy oraz pracowników (Agentów), których zadaniem jest wykonywania różnorodnych czynności w naszym imieniu. Nasi agenci odpowiedzialni są m.in. za przetwarzanie zamówień, wystawianie faktur, za działalność marketingową, wysyłkę email /organizację poczty tradycyjnej itp. Aby dać im możliwość wykonywania należących do nich obowiązków, udostępniliśmy im wgląd do bazy danych osobowych naszych klientów, jednocześnie bezwzględnie zakazując im przetrzymywania wszelkich infomacji na Państwa temat, dzielenia się nimi lub przetwarzania ich do celów innych niż wyżej wymienione. Użytkownicy w każdej chwili mogą dokonać zmiany preferencji odnośnie powyższego (Patrz akapit Rezygnacja z prenumeraty).

KONKURSY/PROMOCJE
Zdarza się, że organizujemy konkursy i promocje, online i offline, podczas których prosimy użytkowników o podanie ich informacji kontaktowej. Dane te wykorzystujemy do wysyłki informacji dotyczących organizowanych przez nas konkursów i promocji, jak również w czasie próby skontaktowania się z klientem. Użytkownicy w każdej chwili mogą dokonać zmiany preferencji w odniesieniu do powyższego (Patrz akapit Rezygnacja z prenumeraty).

BEZPIECZEŃSTWO
Firma nasza przywiązuje wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony powierzonych nam przez naszych klientów danych osobowych. Do transmisji danych poufnych – jak n.p. numer karty kredytowej oraz/lub numer ubezpieczenia – , do której dochodzi podczas procesu składania przez Państwa zamówienia na naszej stronie (wypełnienie formularza zamówieniowego), korzystamy z bezpiecznego łącza SSL.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych stosujemy się do wszystkich ogólnie przyjętych standardów, zarówno w czasie trwania transmisji danych, jak i po ich otrzymaniu. Należy jednak pamiętać, że żadna ze stosowanych metod transmisji danych przez Internet nie jest stuprocentowo bezpieczna. Chociaż stosujemy wszystkie dostępne nam i ogólnie przyjęte środki bezpieczeństwa typowe dla biznesu internetowego, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej uprzejmie prosimy o kontakt emailowy na adres info@worldticketshop.pl.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM
Jeśli którakolwiek ze stron – inna niż nasz agent lub partner – zainteresowana będzie nabyciem Państwa danych osobowych, to stanie się tak tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą i na drodze świadomego wyboru Państwa, po uprzednim otrzymaniu przez Państwa stosownej infomacji z naszej strony.

SERWIS REKOMENDACYJNY
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z naszej usługi zapraszając swojego przyjaciela/swoją przyjaciółkę do odwiedzenia naszej strony, pojawi się prośba z naszej strony o podanie jego imienia oraz adresu emailowego. Zaproszenie do odwiedzenia naszej strony wysłane zostanie jednorazowo w formie automatycznie wygenerowanej wiadomości na adres emailowy Państwa przyjaciela. Powierzone nam w ten sposób dane wykorzystujemy jedynie do wysłania niniejszego emaila oraz w celu monitorowania efektów naszego programu rekomendacyjnego. W każdej chwili przyjaciel/ przyjaciółka Państwa może się z nami skontaktować pod adresem info@worldticketshop.pl z żądaniem usunięcia wszelkich informacji na temat własnej osoby z bazy danych Worldticketshop.

REZYGNACJA Z PRENUMERATY
Jeśli preferują Państwo zrezygnować z subskrypcji na otrzymywanie naszego biuletynu, tudzież innych materiałów promocyjnych, to mogą Państwo skorzystać z opcji ‘Rezygnacja z subskrypcji’, która dołączona jest do każdego z wysłanych przez nas emaili lub napisać do nas na adres info@worldticketshop.pl z dopiskiem "Rezygnacja z prenumeraty" umieszczonym w tytule wiadomości. W takiej sytuacji jedynymi wiadomościami wysyłanymi przez nas będą te bezpośrednio związane z Państwa zamówieniem, jak n.p. potwierdzenie zamówienia.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli dane Państwa ulegną zmianie lub są błędne, to istnieje możliwość ich aktualizacji. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez email na adres info@worldticketshop.pl, telefoniczny lub za pomocą poczty tradycyjnej przy użyciu danych umieszczonych poniżej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W razie pytań lub wątpliwości odnośnie treści niniejszego dokomentu, prosimy o kontakt na adres:

Worldticketshop.com
Hofstraat 16
9712 JB Groningen
Holandia
Telefon: +31 (0) 50 201 1524

OBOWIĄZUJE OD DNIA: 31/01/2010

pl Worldticketshop Polska
Biura Worldticketshop
waluta: