• Zawsze bezpieczne płatności
  • Autentyczne bilety
  • 120% gwarancja kupującego

Gwarancja sprzedaży

Decydując się na zakup na stronie Worldticketshop korzystacie Państwo z następujących form zabezpieczeń:

Conditions of use

1. 100% gwarancji, że zakupione bilety sa autentyczne.
2. Punktualna dostawa i we wskazane przez Kupującego miejsce.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu uprawnień zawartych w Gwarancji sprzedaży, konieczne jest spełnienie następujacych warunków:

Jeśli otrzymane bilety okażą się podrobione oraz/lub gdy po ich okazaniu zabroniono Państwu wstępu na wybrane widowisko:

Kupujący zobowiązany jest do zwrotu biletów wraz z dołączonym do nich formularzem zwrotnym. Worldticketshop udostępni do tego celu z góry opłaconą kopertę kurierską. Worldticketshop dokona refundacji w wysokości 120% kosztów zakupionego biletu.

+ Kroki do wykonania: Kupujący winien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Worldticketshop w ciągu 5 dni roboczych od daty widowiska.

Jeśli widowisko zostanie odwołane:
W przypadku odwołania widowiska, Worldticketshop zaoferuje Kupującemu możliwie porównywalne bilety zastępcze lub zwrot 100% kosztów biletu za wyjątkiem sytuacji, w której odwołanie widowiska następuje w wyniku działania siły wyższej, a uzyskanie zwrotu kosztów zakupionego biletu nie leży w mocy Worldticketshop. Kupujący otrzyma bilety zastępcze jedynie za uprzednim zwrotem przesyłką poleconą zakupionych biletów.

+ Kroki do wykonania: Kupujący winien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Worldticketshop w ciągu 5 dni roboczych od momentu publikacji ogłoszenia o odwołaniu widowiska.

Kupujący chroniony jest dodatkowo wszystkimi innymi prawami gwarantowanymi mu przez prawo ochrony konsumentów.

 

pl Worldticketshop Polska
Biura Worldticketshop
waluta: